Medlemskap

Medlemsavgift 2024

Medlemskapet gäller ett kalenderår, och för hela föreningen Växjö AIS. Du betalar till den sektion du främst vill tillhöra.

Barn och ungdomar till och med 20 år: 200 kr
Vuxen: 300 kr
Familj: 500 kr

För att bli medlem betalar du avgiften till sektionens plusgirokonto eller Swishnummer, och mejlar dina personuppgifter till kassör Per Järgren, per.jargren@gmail.com. Ange ditt för- och efternamn, personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX), e-postadress och telefonnummer i mejlet.
Plusgiro 71 33 09-3
Swishnummer 1233110277


Läs mer om Växjö AIS på vais.se.