Medlemskap

Pris för medlemskap 2017

Barn och ungdomar under 20 år: 150 kr
Vuxen: 200 kr
Familj: 350 kr
Avgiften betalas till plusgiro 71 33 09-3. Ange namn och personnummer vid betalning. 


Comments