Medlemskap

Pris för medlemskap 2023

Barn och ungdomar under 20 år: 150 kr

Vuxen: 250 kr

Familj: 400 kr

Plusgiro 71 33 01-0 eller swisha 1233110277.

För att bli medlem mailar du Per Järgren, per.jargren@gmail.com . I mailet anger du ditt namn, mailadress samt mobilnummer.

I medlemskapet ingår:

Bastu 2ggr/vecka!

Delta i VAIS loppet. 8,4km alt 4,4km.

Delta i vår träningsgrupp "Kom i gång" med start vår 28/3 och 8 veckor framåt. Eventuellt kommer vi att anordna en "Håll i gång" grupp till hösten.